Khớp nối ống là gì?

Duy Fastener 07/04/2022
Khớp nối ống là gì?

Nói một cách đơn giản, khớp nối ống là một bộ phận cơ khí được sử dụng để Kết nối 2 hoặc 3...6 chi tiết lại với nhau để tạo thành một khối liên kế vững chắc thay vì chúng ta phải hàn các chi tiết lại với nhau. Đây là một khớp nối quan trọng, được sử dụng rất nhiều, mỗi loại khớp nối sẽ phù hợp với từng điều kiện và ứng dụng khác nhau.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hotline 0936.624.368
Liên hệ qua Zalo